Αίτηση Έγκρισης Διεξαγωγής Αγώνα Εκτός Σταδίου

Αίτηση Έγκρισης Διεξαγωγής Αγώνα Εκτός Σταδίου
Έχετε δικαίωμα υποβολής το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημέρα του αγώνα

Maximum file size: 2MB

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο προς συμπλήρωση εδώ

Maximum file size: 2MB

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο προς συμπλήρωση εδώ

Maximum file size: 2MB

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο προς συμπλήρωση εδώ

Maximum file size: 2MB

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο προς συμπλήρωση εδώ

Maximum file size: 5MB

Παρακαλώ ανεβάστε οποιοδήποτε άλλα έγγραφα που θεωρείτε χρήσιμα για την έγκριση της διοργάνωσης (π.χ. άδειες ή εγκρίσεις από φορείς, χάρτες)

Κατεβάστε την εφαρμογή