ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023

Α. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Το σύστημα πριμοδότησης και οι πίνακες βαθμών αφορούν προπονητές στίβου με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, που γυμνάζουν επίλεκτους αθλητές-τριες Στίβου με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ και δεν έχουν κώλυμα συνεργασίας με την Ομοσπονδία, ανεξάρτητα αν είναι η όχι Ομοσπονδιακοί προπονητές.                       

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της πριμοδότησης στους προπονητές είναι να συνεργάζονται με τον Εθνικό Προπονητή Α/Γ, τους Τεχνικούς Υπεύθυνους Κ20 & Κ18 και να αποδέχονται πλήρως τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του υψηλού αθλητισμού. Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου (Οκτώβριος – Νοέμβριος) οφείλουν να καταθέτουν:

Tο  αγωνιστικό πρόγραμμα των αθλητών που γυμνάζουν.

Tις πιθανές προετοιμασίες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου & την συμμετοχή τους σε camp προετοιμασίας της Ομοσπονδίας. Ειδικά για τη μοριοδότηση των προπονητών από τις επιτυχίες των αθλητών τους θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι προπονητές θα μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις επιτυχίες που θα πραγματοποιήσουν οι αθλητές τους στις διεθνείς διοργανώσεις της αγωνιστικής περιόδου (Πίνακας ΙΙ,ΙΙΙ, κατάρριψης επίδοσης).  Οι προπονητές που έχουν αθλήτριες \ αθλητές στις εθνικές ομάδες σκυταλοδρομιών, καθώς και ο υπεύθυνος προπονητής της ομάδας,  θα παίρνουν τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που κατέλαβε η ομάδα μειωμένους κατά 50%.

Πρόσθετη μοριοδότηση θα ισχύει για τη συμμετοχή αθλητριών/αθλητών τους στην Εθνική Ομάδα Στίβου ανάλογα με τη διοργάνωση (Πίνακας Ι). Οι προπονητές, που αθλητές τους θα καταρρίψουν την αγωνιστική περίοδο μια παγκόσμια, ευρωπαϊκή πανελλήνια επίδοση σε αγώνα στόχο της Ομοσπονδίας θα μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Κατάρριψη Παγκόσμιας επίδοσης Α/Γ: 80 βαθμοί
Κατάρριψη Ευρωπαϊκής επίδοσης Α/Γ – Κ23: 70  βαθμοί
Κατάρριψη Παγκόσμιας επίδοσης Κ20: 60 βαθμοί
Κατάρριψη Ευρωπαϊκής επίδοσης Κ20: 50 βαθμοί
Κατάρριψη Πανελλήνιας επίδοσης Α/Γ, Κ23: 30 βαθμοί
Κατάρριψη Πανελλήνιας επίδοσης Κ20: 20 βαθμοί

Τέλος οι σωματειακοί προπονητές, που με τη συναίνεση τους θα παραχωρήσουν αθλητή τους προκειμένου να γυμναστεί στα Κέντρα Υψηλού Αθλητισμού της Ομοσπονδίας, με προπονητή της έγκρισης του ΣΕΓΑΣ, θα λαμβάνουν για τα επόμενα 3 χρόνια το 50%-40% και 30% της πριμοδότησης, που  αντιστοιχεί στον ομοσπονδιακό Προπονητή του ΣΕΓΑΣ ανά έτος.

Β. ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

Το σύστημα πριμοδότησης και οι αναφερθέντες πίνακες βαθμών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, κατάρριψης επίδοσης) θα εφαρμόζονται και για τη μοριοδότηση επίλεκτων αθλητών-τριών Στίβου, που εντάσσονται  στο σχεδιασμό. Συγκεκριμένα για τους  αθλητές της Β - Γ και Δ κατηγορίας θα υπολογίζεται το 20% το 30% και το 50% αντίστοιχα, των πόντων που τους αντιστοιχούν.  Οι αθλητές – τριες των εθνικών ομάδων σκυταλοδρομιών θα παίρνουν τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που κατέλαβε η ομάδα μειωμένους κατά 50%.  Οι αθλητές που θα καταρρίψουν την αγωνιστική περίοδο μια παγκόσμια, ευρωπαϊκή ή πανελλήνια επίδοση σε αγώνα στόχο της Ομοσπονδίας θα μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΙΨΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Κατάρριψη Παγκόσμιας επίδοσης Α/Γ: 120 βαθμοί
Κατάρριψη Ευρωπαϊκής επίδοσης Α/Γ – Κ23: 100 βαθμοί
Κατάρριψη Παγκόσμιας επίδοσης Κ20: 80 βαθμοί
Κατάρριψη Ευρωπαϊκής επίδοσης Κ20: 60 βαθμοί
Κατάρριψη Πανελλήνιας επίδοσης Α/Γ – Κ23: 40 βαθμοί
Κατάρριψη Πανελλήνιας επίδοσης Κ20 : 20 βαθμοί

Σημείωση :Σε περίπτωση που το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφασίσει να επιβραβεύσει αγωνιστικές επιτυχίες με Πρίμ υψηλών διακρίσεων σε αθλητές και προπονητές την τρέχουσα χρονιά, οι βαθμοί από τις συγκεκριμένες διακρίσεις δεν θα υπολογίζονται από το Σύνολο των βαθμών που θα συμπληρώνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΑΘΜΟΙ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Α/Γ

30

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α/Γ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΘΛΗΜΑ Α/Γ

25

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α/Γ

20

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ (1η κατηγορία)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ (1η κατηγορία)

15

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 -

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Κ23

12

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20

10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΗ

O.G

W.COMP A

W.IND. Α/Γ

W.CROSS Α/Γ

EUR.COMP Α/Γ

EUR.COMP CROSS  Α/Γ

W.CUP Α/Γ

EUR.IND. Α/Γ

EUR.COMP (1η κ.)

EUR.CUP.COMBIN. (1η κ)

1

300

250

170

100

2

260

200

145

90

3

230

180

130

80

4

210

170

120

70

5

195

150

110

60

6

180

130

100

50

7

165

120

90

40

8

150

110

80

30

9

100

80

 60

10

90

70

 40

11

80

60

 20

12

70

50

 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΗ

W.COMP. K20

W.CROSS K20

EUR.COMP K23

EUR..WALK-CUP.Α/Γ EUR.COMP K20

EUR.COMP CROSS  K20

EUR.COMP K18

EUR..WALK-CUP.K20

EUR.CUP.WINTER THROWS Α/Γ-Κ23               

1

100

60

40

2

80

50

35

3

70

45

30

4

60

40

25

5

55

35

22

6

50

30

19

7

45

27

17

8

40

25

15

OSense O-Sense