Ο ΣΕΓΑΣ ενημερώθηκε από το ΕΣΚΑΝ για θετικό πρώτο δείγμα αθλητή/τριας σε μια σειρά μεγάλου αριθμού ελέγχων, που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο μέρος της θερινής περιόδου.


Μετά την εξέταση του δεύτερου δείγματος θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τους κανονισμούς διαδικασία.

OSense O-Sense