Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύµφωνα µε την από 7 Μαΐου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισµού για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του ΣΕΓΑΣ και των αγώνων μαζικής συμμετοχής των ετών 2014 - 2015. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας το αργότερο μία ώρα πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης από το γραφείο προμηθειών του ΣΕΓΑΣ.
Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης και τα παραρτήματα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσιεύονται στα παρακάτω αρχεία.
 
Προκήρυξη Εντύπων ΣΕΓΑΣ  
 
 
 
OSense O-Sense