Ο ΣΕΓΑΣ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 13.000 κορδελών διαπίστευσης (lanyards) συνολικά, για τις ανάγκες του Μαραθωνίου Αθήνας 2017 (7.300 τεμάχια), του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2017 (2.700 τεμάχια), των αγώνων RUN GREECE 2017 (2.000 τεμάχια) και άλλων διοργανώσεων/αγώνων του ΣΕΓΑΣ (1.000 τεμάχια) .Στα επισυναπτόμενα αρχεία φαίνονται οι σχετικές προδιαγραφές καθώς και εικαστικά.
 
Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 22/2/2017, ώρα 13.00, υπόψη του Γραφείου Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, 2ος όροφος, τηλ. 210 – 9359334, κ.κ Πιστόλης, Κασιώλας). Ο ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης των παραπάνω ποσοτήτων κατά 20%. Επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρηθούν απόλυτα οι επιθυμητές ημερομηνίες παράδοσης: 13/3/2017 η ποσότητα για τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, 20/3/2017 η ποσότητα για τους αγώνες RUN GREECE, 31/3/2017 για τις άλλες διοργανώσεις ΣΕΓΑΣ και 20/10/2017 η ποσότητα για το Μαραθώνιο Αθήνας. Οι σχετικές μακέτες θα δοθούν από αρμόδιο συνεργάτη του ΣΕΓΑΣ.
 
 
OSense O-Sense