Ο διαγωνσιμός αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας «ΑΜΑ») και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας «ΗΜΙ») για τα έτη 2016 - 2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000€) πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/12/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄  στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 την ίδια ώρα. 
 
OSense O-Sense