Ο διαγωνισµός αναφέρεται στην προμήθεια Ειδών Σήμανσης και Κατασκευών Μάρκετινγκ για τις ανάγκες των αγώνων μαζικής συμμετοχής του ΣΕΓΑΣ του 2016. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε 50.000 € πλέον ΦΠΑ. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 την ίδια ώρα.
 
OSense O-Sense