Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του ΣΕΓΑΣ και των αγώνων μαζικής συμμετοχής των ετών 2016 – 2017. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000 €) πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18η Δεκεμβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 την ίδια ώρα.
 
OSense O-Sense