Πρόεδρος:            Κώστας Παναγόπουλος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Δημάκος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Πολυξένη Αργειτάκη
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Λιούμπας

Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Σεβαστής

Α΄ ειδικός γραμματέας: Θανάσης Ράπτης
Β΄ ειδικός γραμματέας: Μαρίκα Καρδαρά

Ταμίας:               Γιάννης Ψωμιάδης
Αναπλ Ταμίας:   Δημήτρης Χαχάμης
Έφορος:            Σπύρος Καλοζούμης

Μέλος            Παναγιώτης Αντωνακάκης
Μέλος            Δημήτρης Αποστολόπουλος
Μέλος            Βασίλης Βόσσος
Μέλος            Σπύρος Κέλλης
Μέλος            Γιάννης Μπόλλας
Μέλος            Σάββας Νικολαϊδης
Μέλος            Μιχάλης Παυλούς
Μέλος            Παρασκευή Παχατουρίδου
Μέλος            Ιάκωβος Πετσούλας
Μέλος            Δημήτρης Πουλόπουλος
Μέλος            Βασίλης Φίλιππας

 

 

OSense O-Sense