59οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΤΡΑ 10-11 ΜΑΪΟΥ

ΕΔΩ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

OSense O-Sense