1ος όμιλος Καβάλα 11-12/7

A΄και Β΄ ημέρα

2ος - Θεσσαλονίκη 11-12/7

Α΄ ημέρα

Β΄ημέρα

3ος όμιλος- Πάτρα11-12/7

Α' και Β' ημέρα

4ος όμιλος - Αγιος Κοσμάς 11-12/7

Α΄ημέρα

Β΄ημέρα

5ος όμιλος - Άγιος Κοσμά 13-14/7

Α' ημέρα

Β΄ημέρα

OSense O-Sense