Προκήρυξη Α΄όμιλος - Ελευθερούπολη (27-28/6)

Έντυπο Αγόρια- Κορίτσια

Προκήρυξη Β΄όμιλος - Θεσσαλονίκη (26-27/6)

Έντυπο Κορίτσια - Αγόρια

Προκήρυξη Γ΄όμιλος - Πάτρα (26-27/6)

Έντυπο Κορίτσια - Αγόρια

Προκήρυξη Δ΄όμιλος - Άγιος Κοσμάς (25-26/6)

Έντυπο Κορίτσια - Αγόρια

Προκήρυξη Ε΄όμιλος - Άγιος Κοσμάς (28-29/6)

Έντυπο Κορίτσια - Αγόρια

OSense O-Sense