2018-2019 Κανονισμοί Αγώνων Στίβου IAAF

Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε, εκτυπώσετε, αποθηκεύσετε τους "νέους" κανονισμούς του Στίβου

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε τους 

κανονισμούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε τις 

τροποποιήσεις στα τεχνικά άρθρα.

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε το

γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής

αγώνων.

 

 

 

 

 

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε τους

κανονισμούς ή πατήστε εδώ για να δείτε τις 

τροποποιήσεις στα τεχνικά άρθρα

 

OSense O-Sense