Διαδικτυακό σεμινάριο (16/2)

Θέμα:  "Προληπτικός ιατρικός έλεγχος στις αναπτυξιακές ηλικίες"

Εισηγήσεις

Κώστας Τσοβόλας (ειδικός στην αθλητική καρδιολογία)

Γιώργος Μαρίνος (επικεφαλής Ιατρικού Επιτελείου της ΕΟΕ).

 

Προπονητικό σεμινάριο Τρίκαλα (4/3)
 

Θέμα: "Ρύθμιση και καθοδήγηση της προπόνησης αντοχής σε παιδιά και έφηβους"

Εισηγητής:  Mariano Garcia - Verdugo Delmas