Ο ΣΕΓΑΣ προσφέρει στους φίλους του Στίβου ΄τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε ζωντανή σύνδεση τις εργασίες της Πανελλήνιας Διάσκεψης για το Στίβο - ΕΠΑΚΑΒ από το Ναύπλιο, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου

 
OSense O-Sense