Σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί λόγω της συμμετοχής Ρώσων αθλητών σε αγώνες, στα πλαίσια του Μαραθωνίου της Θεσσαλονίκης, από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώνονται τα εξής :
Ο ΣΕΓΑΣ τηρεί με απόλυτη συνέπεια τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις της IAAF και τις οδηγίες της AIMS, των οποίων αποτελεί μέλος.
 
Σε ό,τι αφορά το Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης, την αποκλειστική ευθύνη για τις διαδικασίες πρόσκλησης ή συμμετοχής των αθλητών – αθλητριών έχει ο οργανωτής Σύλλογος, που ως μέλος επίσης της AIMS έγινε αποδέκτης των οδηγιών της, σχετικά με την συμμετοχή Ρώσων αθλητών στις Διεθνείς διοργανώσεις.
 
Ο ΣΕΓΑΣ δεν έχει και δεν προβλέπεται να έχει καμία ενημέρωση, για τον κατάλογο των αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες τρίτων. Έχει παράσχει την αιγίδα του, όπως και η Ε.Ο.Ε, για καθαρά συμβολικούς και θεσμικούς λόγους.
 
Σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ζητήσαμε ενημέρωση τόσο από τον οργανωτή Σύλλογο, όσο και από την Ρωσική Ομοσπονδία, για τις διαδικασίες συμμετοχής των αθλητών, αλλά και την επίσημη ιδιότητά τους.
 
Ο Μ.Ε.Α.Σ ΤΡΙΤΩΝ μας απάντησε, εγγράφως, ότι έστειλε επιστολή στην Ρώσικη Ομοσπονδία στις 10-3-16 ενημερώνοντας για την αίτηση συμμετοχής των Ρώσων αθλητών προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Visa , χωρίς να πάρει κάποια απάντηση.
 
Με δική μας επιστολή προς την Ρώσικη Ομοσπονδία, ζητήσαμε να μας βεβαιώσει γραπτώς, εάν οι Ρώσοι αθλητές που μετείχαν στον Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης είναι ερασιτέχνες δρομείς, ή επίσημοι αθλητές εγγεγραμμένοι στη δύναμή της. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει απάντηση.
 
Αφού λάβουμε και αυτή την απάντηση θα εξετάσουμε, σε συνεργασία με την IAAF, ποιοι είναι οι κατάλληλοι χειρισμοί και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.
 
OSense O-Sense