Δείτε εδώ τον κανονισμό μεταγραφών

Πρακτικά (1ο και 2ο) μεταγραφών