Δείτε εδώ τον κανονισμό μεταγραφών

1ο Πρακτικό μεταγραφών

2ο Πρακτικό μεταγραφών

OSense O-Sense