Οι μετεγγραφές για την αγωνιστική περίοδο 2021 αρχίζει την 1η και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου.
IBAN: GR 96 0110 0760 0000 0764 7082 374 - Εθνική Τράπεζα
OSense O-Sense